50-50 Άτοκο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα-image

50-50 Άτοκο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα

Βασικά Χραακτηριστικά Προγράμματος

■Αφορά σε ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες
■Αφορά στα μοντέλα A-Class, B-Class, GLA, CLA, C-Class
■Επιτόκιο πελάτη: 0%
■Προκαταβολή: 50%
■Διάρκεια Δανείου: 12 μήνες