Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Drive Now, Pay Later-image

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Drive Now, Pay Later

Βασικά Χαρακτηριστικά Προγράμματος

■ Αφορά σε συγκεριμένες εκδόσεις στα μοντέλα A-Class, B-Class, GLA, CLA, C-Class
■ Προσφέρει 4μηνη  περίοδο χάριτος. Ο πελάτης δηλαδή εξοφλεί την πρώτη του δόση 4 μήνες μετά την παράδοση του αυτοκινήτου.
■ 12 μήνες ασφάλιση οχήματος μέσω Allianz με σημαντικές καλύψεις εκ των οποίων οι 4 μήνες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ
■ Ανταγωνιστικό επιτόκιο πελάτη 7,9% (πλέον 0,6% εισφορά Τραπέζης)
■ Ελάχιστη προκαταβολή: 30%
■ Διάρκεια δανείου: έως και 84 μήνες