Μικροεπισκευές-image

Μικροεπισκευές

Σε πόσους από εμάς δεν έχει τύχει να δούμε μια εκδορά στο αυτοκίνητό μας, της οποίας την επισκευή καθυστερούμε,  αναλογιζόμενοι είτε το κόστος, είτε το χρόνο που χρειάζεται να διαθέσουμε;

Μικρές τέτοιες βλάβες στο όχημά σας είναι ενοχλητικές και δεν έχει σημασία πόσο προσεκτικοί είστε, ατυχήματα μπορούν  να συμβούν. Τα καλά νέα είναι ότι τώρα μπορεί να επισκευαστεί  με υψηλά πρότυπα. Το έξυπνο σύστημα επισκευής στη Μ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα των προβλημάτων που αφορούν μικροβλάβες, βαθουλώματα και καψίματα από τσιγάρο γρήγορα και αποτελεσματικά.