Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Mercedes Ιωαννίδης
Tha sas kalesoume piso
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων-image

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Με την παρούσα δίδω την συγκατάθεση μου όπως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία με αφορούν και συλλέχθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις και τη σύναψη σύμβασης πώλησης, διαβιβασθούν, αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και χρησιμοποιηθούν από την Mercedes-Benz Ελλάς και την Daimler AG, με σκοπό την προώθηση των ενεργειών marketing και εξυπηρέτησης πελατών.

 

Συμφωνώ όπως τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το όχημα που αγόρασα, διαβιβασθούν, αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και χρησιμοποιηθούν από άλλες εταιρίες - μέλη που ανήκουν στον Όμιλο της Daimler AG ή αποτελούν συνεργάτες της Mercedes-Benz Ελλάς και βρίσκονται εγκαταστημένες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκτέλεση προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα της με σκοπό την ενημέρωση μου για την γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτουν.

 

Αναγνωρίζω ότι δικαιούμαι να λαμβάνω πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρα­κτήρα που αφορούν εμένα προσωπικά, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, όπως επίσης ότι δικαιούμαι να απαιτώ τη διόρθωση των ανωτέρω, εάν είναι εσφαλμένα ή ελλιπή. Επιπρόσθετα, δικαιούμαι ανά πάσα στιγμή και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, να προβάλλω εγγράφως αντιρρήσεις για οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρήση και/ή επεξεργασία των δεδομένων που με αφορούν με σκοπό την προώθηση των ενεργειών marketing.