Σύστημα Ποιότητας-image

Σύστημα Ποιότητας

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Στη Μ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε εγκαταστήσαμε και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας EN  ISO 9001:2008, ώστε να παρέχουμε σταθερά ποιοτική εξυπηρέτηση και να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες του πελάτη.

 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι ήδη υπάρχουσες Διαδικασίες Ποιότητας επεκτείνονται και σε θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση και είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Υποστηρίζουμε την ανακύκλωση, συμμετέχουμε ενεργά σε αυτήν, ενημερωνόμαστε. Ανακυκλώνουμε το μεγαλύτερο μέρος από τα υλικά μας και έχουμε εντάξει στο αναπτυξιακό μας πλάνο δραστηριότητες οι οποίες αναδεικνύουν το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.