Super Διαγωνισμός!-image

Super Διαγωνισμός!

Όταν τα καύσιμα της Jetoil συναντούν τις επιδόσεις της Μ. Ιωαννίδης ΑΕΒΕ, τότε έρχεται σούπερ διαγωνισμός! Διεκδίκησε μια Mercedes-Benz για ένα τριήμερο! 

Πώς θα συμμετέχετε;

Γεμίστε το ντεπόζιτό σας με premium καύσιμο άνω των 30€ σε επιλεγμένα πρατήρια Jetoil στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες ή στη Βέροια και διεκδικήστε μία Mercedes-Benz για ένα τριήμερο! 

Αναλυτικά οι όροι συμμετοχής:

 

ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ συμμετοχής στο Διαγωνισμό: «Super Διαγωνισμός»

1.    Αντικείμενο Διαγωνισμού.
1.1.    Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «JETOIL INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 168, με Α.Φ.Μ. 801151674, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, εφεξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό, εφεξής ο
«Διαγωνισμός», με τίτλο «Super Διαγωνισμός».
1.2.    Ο Διαγωνισμός αφορά στα πρατήρια που λειτουργεί η εταιρία στη Β. Ελλάδα, εφεξής τα Πρατήρια και συγκεκριμένα στις εξής διευθύνσεις:
i.    Καυκάσου 46 & Παρασκευοπούλου, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη, ΤΚ 55133
ii.    Βασιλίσσης Όλγας 33, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54641
iii.    Επ. Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας, 23ο χλμ, Νέοι Επιβάτες-Θεσσαλονίκη, ΤΚ
57019
iv.    Π. Συνδίκα & Χαλκιδικής 63, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54248
v.    Π. Αθηναγόρα 1 & Ιασωνίδου, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54629
vi.    ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Ο.Τ. 51, ΤΚ 57022
vii.    Θουκυδίδου 64, Σέρρες, ΤΚ 62124
viii.    Θεσσαλονίκης 124, Βέροια, ΤΚ 59100
ix.    9 χλμ. Σερρών – Δράμας, ΤΚ 62100
1.3.    Με τους παρόντες, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής και ανάδειξης νικητή στο Διαγωνισμό, εφεξής «Όροι».
2.    Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις και θα διενεργηθούν δύο (2) κληρώσεις Συγκεκριμένα:
-    1η φάση από την 01.11.2020 μέχρι και την 31.11.2020 και ώρα 23:59 και
-    2η φάση από την 01.12.2020 μέχρι και την 31.12.2020 και ώρα 23:59

3.    Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
3.1.    Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει:
(α) κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, (β) έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, (γ) διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα,
(δ) είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τύπου Β και διαθέτει οδηγική εμπειρία στη συγκεκριμένη κατηγορία (επιβατηγού Ι.Χ.) τουλάχιστον τριών (3) ετών,
(ε) γνωρίζει καλά και εφαρμόζει απαρέγκλιτα τον ελληνικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και (στ) δεν ανήκει στα εξαιρούμενα πρόσωπα της αμέσως επόμενης παραγράφου.
 
3.2.    Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι σύζυγοι αυτών, οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σε ευθεία ή πλάγια γραμμή, καθώς και όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.1. των Όρων.
4.    Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
4.1.    Με κάθε ανεφοδιασμό με προϊόν premium αξίας τουλάχιστον τριάντα ευρώ (€30,00), ή κατανάλωση non fuel προϊόντων (mini market, λάδια, πλύσιμο) συνολικής αξίας τουλάχιστον τριάντα ευρώ (€30,00) ή πλήρωση του ρεζερβουάρ του οχήματός του με οποιοδήποτε καύσιμο, αξίας τουλάχιστον τριάντα ευρώ (€30,00), σε ένα από τα Πρατήρια, ο ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό συμπληρώνοντας στο Πρατήριο τη σχετική φόρμα συμμετοχής και παραδίδοντάς τη στον υπάλληλο του Πρατηρίου.
4.2.    Στη φόρμα συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθούν τα παρακάτω στοιχεία:
a)    επώνυμο
b)    όνομα
c)    τηλέφωνο
d)    email
e)    ηλικία
f)    αποδοχή των όρων συμμετοχής
4.3.    Έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό με περισσότερες από μία συμμετοχές, ακολουθώντας πάντα τη διαδικασία που περιγράφεται στον Όρο 4.1.

5.    Τρόπος ανάδειξης νικητή Διαγωνισμού & ενημέρωσης αυτού.
5.1.    Σε κάθε μία από τις φάσεις του Διαγωνισμού θα αναδεικνύεται ένας νικητής. Επίσης, θα κληρωθούν και δύο (2) επιλαχόντες, ένας για κάθε φάση για την περίπτωση που κάποιος από τους νικητές είτε αρνηθεί, είτε παραλείψει να παραλάβει το δώρο του, είτε διαπιστωθεί ότι συμπεριλαμβάνεται στα εξαιρούμενα πρόσωπα του Όρου 3.2, είτε κατά την ημέρα πραγματοποίησης της παραλαβής του δώρου του διαπιστωθεί ότι τελεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ναρκωτικών, ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που μπορεί να
επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του, ή δεν επιδείξει στον εκπρόσωπο της Διοργανώτριας την άδεια οδήγησης που διαθέτει ή/ και την αστυνομική του ταυτότητα ή η άδεια οδήγησής του δεν είναι έγκυρη ή έχει λήξει.
5.2.    Οι κληρώσεις για την ανάδειξη των νικητών και του επιλαχόντων θα διενεργηθούν στα γραφεία της έδρας της Διοργανώτριας στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 168 και Σοφοκλέους, ΤΚ 151 26), μέσω της διαδικασίας της στιγμιαίας επιλογής
 
συμμετεχόντων με τη χρήση ηλεκτρονικών αυτοματοποιημένων συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση στις σχετικές κληρώσεις στις εξής μέρες και ώρες:
- Την 01.12.2020 και ώρα 12:00
-Την 02.01.2021 και ώρα 12:00
5.3.    Στις 01.12.2020 και 02.01.2021 και ώρα 13:00 η Διοργανώτρια θα αναρτήσει στα Πρατήριά της ονόματα των νικητών και των επιλαχόντων, αντίστοιχα. Η εν λόγω δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων των ως άνω προσώπων (νικητών και
επιλαχόντων), θα πραγματοποιηθεί κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον Όρο 8.
6.    Δώρο Διαγωνισμού.
Ο νικητής δικαιούται παραχώρηση εκ μέρους της εταιρίας με την επωνυμία «Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας οχημάτων μάρκας Mercedes-Benz,
ένα όχημα μάρκας Mercedes-Benz τύπου GLA, εφεξής το Αυτοκίνητο, με σκοπό την χωρίς αντάλλαγμα διεξαγωγή δοκιμής οδήγησης για τρεις (3) ημέρες σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον Όρο 7.3.

7.    Διαδικασία κατοχύρωσης και παραλαβής δώρων Διαγωνισμού.
7.1.    Μετά την ανάδειξη των νικητών (και του επιλαχόντων) και την ανάρτηση στα Πρατήρια, η Διοργανώτρια θα έρθει σε επικοινωνία με τους νικητές προκειμένου εκείνοι να της παράσχουν περαιτέρω στοιχεία, ώστε να καταστεί δυνατή η κατοχύρωση των δώρων τους.
7.2.    Σε κάθε περίπτωση, οι νικητές θα δύνανται να επικοινωνήσουν και οι ίδιοι με τη Διοργανώτρια τηλεφωνικά, στο τηλέφωνο 216 0000002, ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@jetoilindustries.com, προκειμένου να κατοχυρώσουν το δώρο τους.
7.3.    Ειδικότερα:
Η παραχώρηση των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
•    Για τον νικητή της πρώτης φάσης του Διαγωνισμού για το χρονικό διάστημα από την 04.12.2020 μέχρι και την 07.12.2020 και για το νικητή της δεύτερης φάσης από την
15.01.2020 μέχρι και την 18.01.2020.
•    Οι νικητές θα υπογράψουν κατά την ημέρα παραλαβής του οχήματος από την εταιρία
«Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» τους «όρους χρήσης αυτοκινήτου για δοκιμή οδήγησης».
•    ο νικητής πριν την παραλαβή του οχήματος (i) οφείλει να επιδείξει στον εκπρόσωπο της «Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» την άδεια οδήγησης που διαθέτει, καθώς επίσης και την αστυνομική του ταυτότητα, (ii)δεν θα πρέπει να τελεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος,
 
ναρκωτικών, βαρβιτουρικών, ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του, (iii) υποχρεούται, ενδεικτικά και μη περιοριστικά, να μη χρησιμοποιήσει το Αυτοκίνητο για τη ρυμούλκηση αυτοκινήτων ή άλλων
αντικειμένων, ή για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων με αμοιβή, ή για τη συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας ή επίδειξης, ή για τη μεταφορά/μετακίνηση βαρέων αποσκευών ή αντικειμένων, ή εύφλεκτων υλικών, ή ρυπαρών ή δύσοσμων αντικειμένων, ναρκωτικών, όπλων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων, η κατοχή και μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από τη νομοθεσία, ή ενδέχεται να προξενήσει φθορά ή κίνδυνο στην ασφάλεια του Αυτοκινήτου, να μη χρησιμοποιήσει το Αυτοκίνητο κατά παράβαση των τροχαίων, τελωνειακών ή άλλων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, (iv) θα ευθύνεται έναντι της «Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν υποστεί το Αυτοκίνητο, (v) υποχρεούται να αποδώσει το Αυτοκίνητο στον εκπρόσωπο της «Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε.
7.4.    Εάν ο νικητής (διαζευκτικά):
•    ανήκει στα εξαιρούμενα πρόσωπα του Όρου 3.2, ή
•    εάν, έως και ώρα 13:00 της επόμενης από την ανάδειξή του ως νικητή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του, κατά τους τρόπους που περιγράφονται ανωτέρω (Όροι
7.1. και 7.2, αντίστοιχα) είτε (β) εκείνος αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του, στη θέση του θα καλείται ο επιλαχών. Η Διοργανώτρια θα επικοινωνεί με τον επιλαχόντα με τον ίδιο τρόπο που επικοινώνησε και με το νικητή. Εάν ο επιλαχών, είτε αδρανήσει, είτε αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του έως τις 21:00 της ίδιας μέρας, τότε το δώρο ακυρώνεται και η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη.
7.5. Εάν κατά την ημέρα παραλαβής του Αυτοκινήτου διαπιστωθεί ότι ο νικητής ή ο επιλαχών τελεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών, ή
οποιασδήποτε άλλης ουσίας που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του, ή δεν επιδείξει στον εκπρόσωπο της «Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» την άδεια οδήγησης που διαθέτει ή/ και την αστυνομική του ταυτότητα, ή η άδεια οδήγησής του δεν είναι έγκυρη ή έχει λήξει, ή αρνηθεί να υπογράψει τους όρους χρήσης αυτοκινήτου για δοκιμή οδήγησης, τότε το δώρο ακυρώνεται και η Διοργανώτρια δε θα φέρει ουδεμία
σχετική ευθύνη.

8.    Προσωπικά δεδομένα – Ρητή δήλωση συγκατάθεσης.
8.1.    Η συμμετοχή εκάστου ενδιαφερομένου στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή δήλωση συναίνεσης, κατά την έννοια του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679 (GDPR) και του ελληνικού νόμου 4624/2019, σχετικά με: (α) τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και (β) για σκοπούς
 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, σχετικά με το Διαγωνισμό.
8.2.    Η Διοργανώτρια συλλέγει, με την συγκατάθεση εκάστου συμμετέχοντα τα υπό 4.2. αναφερόμενα στοιχεία με σκοπό:
•    τη διεξαγωγή και δημοσιότητα του Διαγωνισμού και
•    την ενημέρωση και επικοινωνία, σχετικά με το Διαγωνισμό.
8.3.    Εφόσον ένας συμμετέχων κερδίσει το Διαγωνισμό, η Διοργανώτρια ή/και η «Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» συλλέγει, επίσης με τη συγκατάθεσή του:
(α) το ονοματεπώνυμό του,
(β) την ημερομηνία γέννησής του, (γ) το επάγγελμά του,
(δ) τον τηλεφωνικό του αριθμό ή/και το email του, (ε) τη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας του,
(στ) αντίγραφο της άδειας οδήγησης που διαθέτει, (ζ) αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας, ενώ
(η) ενδέχεται να συλλέξει επιπλέον φωτογραφίες κατά το χρονικό σημείο παραλαβής του Αυτοκινήτου.
8.4.    Ειδικότερα, έκαστος συμμετέχων, αποδεχόμενος τους Όρους, παρέχει στη Διοργανώτρια ή/ και την «Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» τη ρητή, σαφή και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή του, εάν αναδειχθεί νικητής, να χρησιμοποιήσει (η Διοργανώτρια) φωτογραφίες ή/και βίντεο αυτού, κατά το χρονικό σημείο παραλαβής της
περιγραφόμενης του Αυτοκινήτου, για διαφημιστικούς λόγους, ήτοι προκειμένου η Διοργανώτρια να τα δημοσιεύσει (ενδεικτικά) σε: περιοδικά, άρθρα εφημερίδων, διαφημιστικά φυλλάδια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ως άνω συμμετέχων – νικητής, για την εκ μέρους της Διοργανώτριας χρήση των ως άνω δεδομένων, δε διατηρεί καμία απαίτηση ή αξίωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Η Διοργανώτρια διατηρεί τα δεδομένα αυτά μόνο για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού και μέχρι την ολοκλήρωση του.
8.5.    Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό είναι η Διοργανώτρια, ήτοι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «JETOIL INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 168, με Α.Φ.Μ. 801151674, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ (Τ.Κ. 151 26, τηλ. 216 0000002, ηλ/κή
διεύθυνση info@jetoilindustries.com).
8.6.    Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα αποκαλυφθούν σε τρίτα πρόσωπα για άλλους, μη σχετικούς με το Διαγωνισμό σκοπούς. Θα διαβιβασθούν μόνο σε συνδεδεμένα με τη Διοργανώτρια πρόσωπα ή/και την ανώνυμη εταιρεία με την
 
επωνυμία «Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.». Τα πρόσωπα αυτά, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας και ως εκτελούντες την επεξεργασία, παρέχουν τις εμπορικές,
επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του
αναφερόμενου σκοπού και με τις ίδιες εξασφαλίσεις, ότι δηλαδή δε θα επεξεργαστούν τα δεδομένα των συμμετεχόντων, παρά μόνο κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας και σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.
8.7.    Για περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ (π.χ. αίτημα πρόσβασης, τροποποίησης, εναντίωσης, διαγραφής των προσωπικών δεδομένων εκάστου συμμετέχοντα, ή
ανάκλησης της συγκατάθεσής του για επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τη Διοργανώτρια, η οποία θα έχει ενέργεια για το μέλλον), έκαστος ενδιαφερόμενος
μπορεί:
(α) να επικοινωνήσει με τον Υπάλληλο Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: gdpr@jetoil.industries ή/και
(β) να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dpa.gr και, σε κάθε περίπτωση,
9.    Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων- Ευθύνη.
9.1.    Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να επεκτείνει το Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους Όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, των δώρων, των μηχανισμών επιλογής νικητών), οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, απαλλασσόμενη από οποιαδήποτε ευθύνη.
9.2.    Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή των ως άνω κληρώσεων για την ανάδειξη των νικητών, ή η Διοργανώτρια θελήσει να μεταβάλει την ημέρα και την ώρα αυτής, ή σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης των Όρων, η σχετική ενημέρωση θα γίνεται άμεσα με συναλλακτικά πρόσφορο τρόπο, ενδεικτικώς και διαζευκτικώς, με κατάθεση αυτών στην Συμβολαιογράφο στην οποία έχουν κατατεθεί οι Όροι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10, με δημοσίευση στον τύπο, με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στα Πρατήρια, με αποστολή email στους
συμμετέχοντες, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
9.3.    Δε δύναται να ζητηθεί η ανταλλαγή των δώρων με τη χρηματική τους αξία, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία άλλη
ευθύνη ή οιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης προς τους συμμετέχοντες ή οποιονδήποτε τρίτο, πέραν της προσφοράς των δώρων στους νικητές εάν κι εφόσον οι συγκεκριμένοι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους Όρους.
 
9.4.    Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, αδυναμία απονομής των δώρων, εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση των δώρων, ή λόγω περιστατικών
ανωτέρας βίας, ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.
9.5.    Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την απονομή των δώρων, καθώς και για οποιαδήποτε σωματική ή άλλου είδους βλάβη προκληθεί στον νικητή ή σε οποιονδήποτε άλλο από την χρήση των δώρων. Κάθε επιπλέον έξοδο πέραν αυτών που ορίζονται από τον Διαγωνισμό και συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω περιγραφή των δώρων, βαραίνει αποκλειστικά το νικητή και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια.
10.    Δημοσιότητα.
Οι Όροι έχουν αναρτηθεί στα Πρατήρια της Διοργανώτριας και έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Μαριάννα Παπακυριάκου, Κομνηνών 12, Θεσσαλονίκη (τηλ. Επικοινωνίας 2310237855) και οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος, δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφο αυτών με έξοδά του.
11.    Δωσιδικία.
Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό και τους όρους συμμετοχής σε αυτόν, επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών.
12.    Αποδοχή των όρων.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων, παραιτούμενου εκάστου συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας των Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως με αφορμή ή εξαιτίας αυτού.
Μαρούσι Αττικής, 23/10/2020