Άνθρωποι-image

Άνθρωποι

Στη Μ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ   Α.Ε.Β.Ε εφαρμόζουμε ένα μοντέλο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού προκειμένου να εξελίξουμε και να ικανοποιήσουμε στο έπακρο τις δεξιότητες των στελεχών μας. Φροντίζουμε ,  ώστε ο κάθε εργαζόμενος να επιμορφώνεται σταθερά στο ειδικό εκπαιδευτικό κέντρο που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις μας.

Οι τεχνικοί της Μ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε είναι πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστή , ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες του πελάτη. Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εταιρείας , αναλύουμε το εργασιακό περιβάλλον και συντονίζουμε ενέργειες για τη δημιουργία του καλύτερου δυνατού κλίματος, που θα φτάσει μέχρι εσάς, τον πελάτη μας.