Συνεργείο Ελαφρών  & Βαρέων Επαγγελματικών-image

Συνεργείο Ελαφρών & Βαρέων Επαγγελματικών

Συνεργείο Επαγγελματικών & Βαρέων Οχημάτων 

Στην Μ. Ιωαννίδης Α.Ε.Β.Ε λειτουργεί Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Βαρέων και Ελαφρών Επαγγελματικών Οχημάτων. Στόχος μας είναι  τόσο να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την Συντήρηση / Επισκευή των οχημάτων,  όσο και υποστήριξη σε περίπτωση ακινητοποίησης του Mercedes- Benz οχήματός σας.