Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Standard-image

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Standard

Βασικά Χαρακτηριστικά Προγράμματος

■Ονομαστικό επιτόκιο 8,9% σταθερό καθόλη τη διάρκεια του δανείου
■Ισόποσες ή ανισόποσες μηνιαίες δόσεις, προσαρμοσμένες απόλυτα στις δυνατότητές σας
■Χαμηλή προκαταβολή από 0%
■Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής η οποία φτάνει μέχρι και τους 84 μήνες
■Δυνατότητα πρόωρης μερικής και ολικής αποπληρωμής του δανείου